Du som vill ha reda på fakta om självmord kan söka dig till suicidprevention.se som är en hemsida från Folkhälsomyndigheten. Den riktar sig främst till personer som arbetar med att förebygga suicid, och innehåller bland annat statistik och hur vi i Sverige samordnar det förebyggande arbetet.