I en podcast som spelades in i Visby under Almedalsveckan 2017 intervjuas Ullakarin av Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Hon berättar här om några punkter på sin åtgärdslista för att få ner antalet självmord. Bland annat om att få fram mer forskning som bygger på människors upplevelser kring suicid istället för som idag registerfakta och biologisk forskning.

-De som på olika sätt berörs av suicid besitter så otroligt viktig kunskap. Får att kunna skapa bättre delaktighet i vården så behöver vi lära oss mer av dem så att den kunskapen kan omsättas till klinisk praktik, säger Ullakarin i samtalet.

Hör henne även berätta om hur hon upplever ett skifte i synen på mental hälsa, viljan att hitta ett bättre mått för att mäta tillit inom vården samt hur hon hanterar oron hon ofta känner i mötet med patienter med suicidtankar. Här hittar du poddsamtalet.