Sedan 2023 medverkar Ullakarin Nyberg regelbundet i Nyhetsmorgon på TV4 kring frågor som rör förluster, psykisk hälsa och ohälsa och om hur människor kan förhålla sig till kriser. Just i det här klippet talar hon om att självmord är vanligt bland äldre män. Men det kan också röra sig om ämnen som att hantera familjens konflikter under julen, eller om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.