En av Sveriges främsta experter

Ullakarin Nyberg är överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskar om suicid vid Karolinska Institutet. Hon är ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen. Ullakarin är också författare och har bland annat skrivit boken Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord (Natur & Kultur 2013). Ullakarin arbetar med suicidfrågor på heltid och medverkar ofta som expert i media, nu senast i SVT-serien 30 liv i veckan.

Ullakarin är från början onkolog och arbetade i många år på Radiumhemmet. Där kom hon i kontakt med död och sorg och det som händer med människor som inser att sjukdom kommer att förkorta deras liv. Hennes intresse för självmordsfrågor väcktes när hon arbetade på en mottagning för sörjande och upptäckte att de som mist en närstående genom suicid ofta mådde allra sämst. Ullakarins forskning handlar om vad som händer efter förlust av en familjemedlem genom suicid. Idag är Ullakarin en av landets främsta experter inom suicidområdet.

Vi behöver ett språk

– Många som mår psykiskt dåligt skäms, säger Ullakarin. Men det är inte mer skamligt att drabbas av depression än av diabetes. Båda är sjukdomar som man kan behandlaVi har många ord för fysiska plågor, men vi saknar ett språk för det psykiska lidandet. När man inte kan prata om det som händer inombords, låter man också bli att söka hjälp. Jag möter så många män som bär sitt lidande alldeles ensamma, utan att säga ett enda ord.

Om man misstänker att någon i ens närhet mår dåligt måste man börja ställa frågor, och ta sig tid att lyssna på de svar man får. Kanhända blir man avvisad, men det får man ta. Det är viktigt att visa att man står kvar, att man bryr sig och finns för den som ser allt som hopplöst.

Känslan av ensamhet och hopplöshet går att bryta. De flesta som överlever ett suicidförsök dör så småningom av helt andra skäl, så prognosen är god.

Ullakarins bok

Konsten att rädda liv handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet med människor som själva är drabbade.

Boken tar upp fakta och myter om självmord, vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut och framför allt hur det kan avbrytas. Det går att hjälpa människor i förtvivlade situationer genom känslomässig närvaro, enkla formuleringar och små omsorger. Här kan du köpa boken.

 

Hösten 2017 kommer en ny bok av Ullakarin Nyberg: Suicidprevention i klinisk praktik. Den utgår från egna berättelser och betydelsen av ett gott möte när tillvaron känns som svårast.

Kontakt

Här kan du ställa frågor till Ullakarin Nyberg. Då Inferno podcast inte är hennes huvudsakliga sysselsättning, kan det dröja innan du får svar. Mejla till Ullakarin.