Om när tillvaron känns omöjlig att uthärda

Hur kommer det sig att så många tar sitt liv i ett land som Sverige? De flesta av oss har det ganska bra och lever i trygghet, men ändå är självmord en av de vanligaste dödsorsakerna för yngre människor. Varje vecka tar 30 personer sitt liv i vårt land. Det är en person var sjätte timme som upplever att tillvaron känns omöjlig att uthärda!

Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare, har bland annat skrivit boken Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord. I Inferno podcast möter hon i varje avsnitt en gäst med erfarenhet av självmord. Tillsammans försöker de förstå vad som hände och hur vägen ur mörkret såg ut.

I Dantes Inferno beskrivs hur ödslighet och mörker leder till en känsla av total ensamhet, men också hur man kan finna tröst och hjälp. Genom att våga prata om både mörker och ljus hoppas vi nå fram till människor som brottas med tankar på döden som en utväg och visa att det finns andra vägar.

Varför en podcast?

Många skäms och ser det som ett misslyckande att må psykiskt dåligt och inte orka med sitt liv. Inte minst män, som är starkt överrepresenterade i självmordsstatistiken. De som skäms har ofta svårt att berätta om sitt lidande och blir av det skälet mer ensamma än de skulle behöva vara.

Med Inferno podcast vill vi bryta tystnaden och skammen kring självmord och psykisk ohälsa och visa att vem som helst kan drabbas. Vår förhoppning är att Inferno ska inspirera till samtal och visa att det lönar sig att be om hjälp. För att minska antalet självmord krävs ett samtalsklimat som gör det möjligt att dela det som vi alla kan drabbas av – känslan av att livet inte är värt att leva. Genom att sätta ord på sina tankar tillsammans med någon som är engagerad kan nya möjligheter att hantera svårigheter uppenbara sig.

Tystnaden är farlig, samtal öppnar möjligheter

Tabubelagda områden omges ofta av tystnad och tystnad smittar. Eftersom självmord fortfarande är tabubelagt i vårt samhälle undviker många drabbade att prata om det de går igenom. Tystnad är farlig eftersom den förstärker känslan av ensamhet som ofta är utlösande vid självmordshandlingar. WHO (Världshälsoorganisationen) och självmordsforskare menar att ett öppet samtal om självmord kan förmedla att det finns många människor som vill hjälpa.  Vi kan också visa att det finns andra valmöjligheter än att ta sitt liv och det kan ge den som tänker på självmord tid att tänka om. Alla som är självmordsbenägna är ambivalenta och möjliga att påverka så länge de finns i livet. Därför ska stor kraft läggas på att påminna om att förändring är möjlig och det gör man bäst genom att våga prata.

7 tecken på att någon kan vara självmordsbenägen

 1. Har stark ångest, uttrycker känslor av meningslöshet och hopplöshet
 2. Drar sig undan från familj och vänner, avvisar kontaktförsök
 3. Pratar om självmord och döden eller om sin begravning
 4. Får plötsliga och oväntade vredesutbrott eller gråtattacker, verkar nedstämd
 5. Tar kontakt med betydelsefulla personer för att säga adjö
 6. Ger oväntat bort saker som betyder mycket för personen, avslutar bankkonton, tecknar livförsäkring
 7. Förändras oväntat från att vara självmordsbenägen till att verka lugn och tillfreds utan att situationen har förändrats

Har du självmordstankar – berätta hur du mår

Om du mår så dåligt att du inte tycker livet känns värt att leva och har tankar på att ta ditt liv ska du inte hålla det för dig själv. Då behöver du prata med någon som du har förtroende för.

Du kan känna dig ensam och utanför i din situation, men i själva verket är det många som har tänkt och känt som du. Att sätta ord på sina tankar inför någon som lyssnar kan göra att du hittar nya sätt att se på dina problem och att du kan upptäcka andra möjligheter att lösa dem. Läs mer på 1177.se

Tänker någon i din närhet på självmord? 

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv, gör något direkt. Prata med personen. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. För att vara ett bra stöd kan du behöva ta hjälp av andra. Läs mer på 1177.se

Några organisationer som arbetar med frågorna

Mind – mind.se
Suicide Zero – suicidezero.se
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) – spes.se
Karolinska Institutet/Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa – ki.se/nasp

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp

Vårdguiden 1177
Nationella Hjälplinjen 0771-22 00 60
SPES – Stöd för anhöriga 08-34 58 73
Mind Självmordslinjen 90 101
Jourhavande medmänniska 08-702 16 80
Bris 116 111

Vanliga frågor om självmord

 1. Varför tar man sitt liv?
  Svar: Det finns aldrig en enda orsak till att människor tar sitt liv. De flesta som gör det mår så psykiskt dåligt att de inte ser någon annan utväg. Man vill inte dö, men upplever att lidandet är outhärdligt och vill komma bort ifrån det. De flesta som hamnar i den situationen är deprimerade. I depressionen ingår att man får försämrad förmåga att lösa problem och förlorar hoppet om att förändring är möjlig. Därför är det viktigt att det finns personer i omgivningen som påminner om att det finns hjälp att få. Depression är en behandlingsbar sjukdom!
 2. Hur kommer det sig att den som tar sitt liv inte tänker på konsekvenserna för andra?
  Svar: Att vara så psykiskt plågad att man på allvar överväger döden som en utväg innebär ofta att man sitter fast i en ond spiral av negativa tankar, hopplöshet och känslor av att vara misslyckad. Man är helt upptagen av sin egen smärta och kan till och med tänka att det vore bättre för andra om man inte fanns. När det är så illa går det inte att samtidigt tänka på konsekvenserna för andra av att man försvinner och därför är det viktigt att personer i omgivningen vågar påminna om det. Man ska aldrig vara rädd för att till exempel säga: Jag skulle bli väldigt ledsen om du tog ditt liv, du betyder så mycket för mig.
 3. Varför tar man sitt liv på en plats där närstående kommer att hitta en?
  Svar: Den som står i begrepp att begå självmord känner sig oerhört ensam, även om det finns många personer som inget hellre skulle vilja än att hjälpa till. Ensamhet kan lindras av välkända och trygga miljöer och därför väljer många en plats som känns trygg, till exempel hemmet. Att vara akut självmordsbenägen innebär att man inte kan förutse konsekvenser för andra eller tänka framåt just då; man sitter fast i sitt eget lidande. Man väljer alltså inte platsen för att straffa någon annan.

 

Tack till våra sponsorer

Vill du vara med och bidra till detta viktiga syfte? Kontakta i så fall Ullakarin här. Vi tackar de sponsorer som möjliggör Inferno podcast: