Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES, ger stöd till närstående som har mist någon genom självmord. Den 20 oktober firar denna viktiga organisation 30-årsjubileum. Du som är intresserad av att höra om hur suicidpreventionen har utvecklats under de här tre decennierna, är välkommen att anmäla dig senast 13 oktober till:
marcus.eriksson@spes.se
1. Meddela namn, mejladress och tillhörighet till SPES-krets/lokalavdelning alternativt som icke medlem.
2. Allergier eller specialkost.