Missa inte samhällsserien 30 liv i veckan på SVT. Den handlar om konsekvenserna av självmord och hur vi kan förebygga att människor tar sitt liv, med Sofia Helin och Anne Lundberg som programledare. Båda har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och självmord. Så här skriver programbeställare Helena Olsson: ”Det tog flera år för oss på SVT att våga låta oss förflyttas från vårt initiala nej tack till serien, till att nu förstå att vi genom att tala om självmord kan göra nytta.” Jag hade tidigt kontakt med upphovskvinnan till serien, Ulrika Bokstad, och är med som en av flera experter. Det här projektet är det mest hoppingivande jag har ägnat mig åt under senare år. När SVT lyfter ett område kan man räkna med att det får konsekvenser på bred front.