Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Nu har slutbetänkandet, SOU 2017:47 med titeln Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, levererats till statsrådet Gabriel Wikström. Läs slutbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa här.