Hösten 2020 sponsras avsnitten i vår podcast av Fonden för psykisk hälsa.
Fonden är en nationell, ideell skattebefriad fond som grundades 1993 för ändamålet att samla in medel till forskning och motverkande av stigma inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet. Vi är mycket glada över att fonden möjliggör fler avsnitt av Inferno podcast. Tillsammans hjälps vi åt att sprida våra viktiga budskap. Läs mer på fondenpsykiskhalsa.se.